Informatie landelijke werkgroep Nervus Vagus Stimulatie

Landelijke werkgroep Nervus Vagus Stimulatie (NVS)

 

 

 

De landelijke werkgroep NVS bestaat uit medische professionals die betrokken zijn bij de NVS behandeling in Nederland. Het gaat daarbij om verpleegkundig specialisten/epilepsieverpleegkundigen, neurologen, neurochirurgen, onderzoekers , patiëntenvertegenwoordigers en vertegenwoordigers vanuit de industrie.

Doel

 

 

De werkgroep heeft primair als doel de kwaliteit van de NVS behandeling waar mogelijk te verbeteren of de al aanwezige kwaliteit te waarborgen. Daarnaast kan de werkgroep optreden als belangenbehartiger van de zorgverleners betrokken bij NVS.

Activiteiten

 

 

De landelijke werkgroep komt tweemaal per jaar bijeen. Eenmaal daarvan is de algemene vergadering van de werkgroep. Daarnaast is er eenmaal een wetenschappelijke vergadering , alwaar de nieuwe ontwikkelingen in de wetenschap die raken aan NVS besproken worden. Voor deze wetenschappelijke vergadering worden ook de (Nederlandstalige) collegae uit België die werkzaam zijn met NVS uitgenodigd.

Verder beheert de landelijke werkgroep  het ‘Handboek NVS’, wat als doel heeft om informatie te geven omtrent de verschillende aspecten van NVS behandeling, van voorlichting tot instellen. Tenslotte houdt de werkgroep een complicatie- en incidentmelding (CIM) bij met betrekking tot NVS-behandeling. Deze registratie is bedoeld als instrument voor kwaliteitsverbetering en draagt daarmee bij aan de leer & verbetercyclus van NVS professionals.

Bestuur

 

Voorzitter:

Dr. G.L. Wagner, neuroloog

Kempenhaeghe, Heeze/ Oosterhout

Telefoon Heeze: 040-2279460 (secretaresse mw Ine Huijbers)

Telefoon Oosterhout: 0162-481893 (secretaresse mw Astrid Brokx)

 

Secretaris:

R. Soekhoe, verpleegkundig specialist

Kempenhaeghe Oosterhout

Telefoon: 0162-481800

Email: hbksecr@kempenhaeghe.nl

 

Webmaster:

Dr. J.P. Beekwilder, onderzoeker

Twin – Instituut voor Neuromodulatie

UCCZ Dekkerswald, Groesbeek

Telefoon: 06 17 49 38 41

E-mail: beekwilder@neuromodulation.nl