Epilepsie, periodiek voor professionals juni 2005

Casuďstiek

Epilepsie en Leerling Gebonden Financiering: de rol van de medicus

Geert Thoonen, GZ-psycholoog, Onderwijscentrum De Berkenschutse en
John van de Corput, landelijk coördinator Steunpunten, Landelijk Werkverband Onderwijs & Epilepsie.

De regeling ‘Leerling Gebonden Financiering (LGF), het rugzakje’ heeft de toewijzing van ambulante begeleiding voor leerlingen met epilepsie en een ernstige onderwijsbeperking danig veranderd. Standaardisatie van de toekenningsprocedures heeft niet alleen gevolgen voor direct betrokkenen, zoals ouders en leerkrachten maar ook voor professionals. Aan de hand van twee casussen wordt geďllustreerd, hoe belangrijk de rol van de medicus kan zijn in het aldan niet toekennen van een indicatie voor LGF.


Wetenschappelijk onderzoek

Absence epilepsie: focaal of toch gegeneraliseerd?

Fernando Lopes da Silva, Swammerdam Instituut voor levenswetenschappen, Universiteit van Amsterdam en Pauly Ossenblok, Epilepsiecentrum Kempenhaeghe, Heeze.

De workshop die door de Sectie Wetenschappelijk Onderzoek van de Nederlandse Liga tegen Epilepsie tijdens het Kempenhaeghe symposium werd georganiseerd, ging dit jaar over epilepsiesyndromen met absences.


De rol van de cortex bij gegeneraliseerde absence epilepsie

Gilles van Luijtelaar, Biologische Psychologie, Nijmeegs Instituut voor Cognitie en Informatie, Radboud Universiteit Nijmegen.

De 3 Hz piekgolfontladingen, die kenmerkend zijn voor absence epilepsie, komen bilateraal en gegeneraliseerd over de cortex voor. Op basis hiervan wordt absence epilepsie dan ook ingedeeld bij de primair gegeneraliseerde epilepsieën. De pacemaker voor de ritmische oscillaties is naar alle waarschijnlijkheid de thalamus. Recent onderzoek laat zien dat absences een focale oorsprong hebben en dat het focus in the cortex is gelegen. Daarom staat de indeling bij de primair gegeneraliseerde epilepsieën sinds enige tijd ter discussie.


Frontale absences bij kinderen: refractair aan standaard therapie

Lieven Lagae, Kinderneurologie, Universitaire Ziekenhuizen KU Leuven, België.

Voor een bepaalde groep kinderen met absences vertoont het EEG duidelijke aanwijzingen voor een frontaal begin van de  egeneraliseerde epileptische ontladingen (1). Deze absences zijn moeilijk te behandelen met de klassieke anti-epileptica. Bovendien vertonen veel van deze kinderen cognitieve en gedragsproblemen.


Absence epilepsie: classificatie, behandeling en prognose

Willem-Frans Arts, Kinderneurologie, Erasmus MC – Sophia, Rotterdam.

Epilepsiesyndromen met absences vormen een heterogene verzameling met waarschijnlijk diverse pathogenetische mechanismen. Klinische en epidemiologische onderzoeken betreffende de behandeling en de prognose zijn dus weinig betrouwbaar als er geen duidelijke classificerende indeling is gemaakt. Gegevens over de juiste therapeutische benadering zijn niet voldoende evidence-based.


Historische wetenswaardigheden

Herman Boerhaave over de vallende ziekte

Paul Eling, neuropsycholoog, Nijmeegs Instituut voor Cognitie en Informatie, Katholieke Universiteit, Nijmegen.

Herman Boerhaave is de bekendste Nederlandse arts. Toch was Boerhaave geen onderzoeker, geen origineel denker en ook geen bijzonder schrijver. Door niemand minder dan de grote fysioloog Albrecht von Haller, eens leerling van hem, wordt hij ‘communis Europae praeceptor’ genoemd, de leraar van heel Europa. Dat was dus zijn grootste kwaliteit. Hoe keek hij aan tegen epilepsie?


Proefschriftbesprekingen

Absence epilepsie in ratten: 'How nurture shapes nature'

Gilles van Luijtelaar, Biologische Psychologie, Nijmeegs Instituut voor Cognitie en Informatie, Radboud Universiteit Nijmegen.

Op 21 maart van dit jaar promoveerde Ulrich Schridde op zijn onderzoek naar de invloed van genotype en omgeving op veranderingen in piekgolfcomplexen, die typisch zijn voor absence epilepsie3. Schridde deed zijn onderzoek in een diermodel voor absence epilepsie, de WAG/Rij-rat. Dieren van deze inteeltstam zijn een veelgebruikt diermodel voor absence epilepsie.


Verantwoorde epilepsiezorg

SEIN partner World Health Organization

Hanneke de Boer, (Co)Chair ILAE/IBE/WHO Global Campaign Against Epilepsy Stichting Epilepsie Instellingen Nederland, Heemstede.

Op 14 oktober 2004 benoemde de World Health Organization (WHO) de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) tot ‘WHO Collaborating Centre for Research, Training and Treatment in Epilepsy’.


Het tijdschrift kunt u hieronder openen

Epilepsie, periodiek voor professionals (juni 2005)