Epilepsie, periodiek voor professionals december 2004

Actueel

Taakherschikking: ook binnen de epilepsiecentra?

Marjon Stapper, GGZ verpleegkundig specialist en staffunctionaris Verpleging & Verzorging, Kempenhaeghe.

Ook binnen de epilepsiecentra is het onderwerp taakherschikking actueel. Wat is de achtergrond hiervan en wat betekent het voor de verpleegkundigen, artsen en de organisatie waarin deze werken? In het navolgende wordt een eerste aanzet gegeven voor de discussie hierover.


Generiek: inmiddels chic?

Theo Rentmeester, neuroloog, Kempenhaeghe, Heeze.

Nadat het octrooi van een geneesmiddel is verlopen, komen er al gauw goedkopere (merkloze) versies van het middel op de markt. Uit prijstechnisch oogpunt vaak gunstig, maar het veroorzaakt wel eens onrust bij patiŽnt en behandelaar. Sinds er strengere richtlijnen zijn, lijkt die zorg onterecht, of toch niet?


Generiek: Wat leert ons de kliniek?

Peter Edelbroek, Paul Augustijn, Gerrit-Jan de Haan en Meine Jongsma, Stichting Epilepsie Instellingen Nederland, Heemstede.

Iedere wijziging in formulering van een merkproduct (specialitť), ook door de fabrikant van dit product, kan bij een specifieke patiŽntengroep leiden tot onverwachte bijwerkingen of verandering in klinisch effect. Wisseling van preparaat is daarom over het algemeen ongewenst. Een voorbeeld hiervan is de aanvalstoename bij patiŽnten die 'controlled release'-preparaten van carbamazepine (CBZ-CR) gebruikten.


CasuÔstiek

Het Ictale Bradycardie Syndroom

Bart van Nuenen, Willy Renier en Quint Leijten, Neurologie, Universitair Medisch Centrum Nijmegen en Rijnstate ziekenhuis Arnhem.


Wetenschappelijk onderzoek

Biedt hersenstimulatie nieuwe therapeutische mogelijkheden?

Wytse Wadman, Neurobiologie, Swammerdam Instituut voor levenswetenschappen, Universiteit van Amsterdam.

Elektrische stimulatie van de hersenen lijkt een veelbelovende manier om het optreden van epileptische aanvallen te voorkomen en zelfs om het ontstaan van epilepsie tegen te gaan. In de volgende bijdrage worden vier mogelijke basismechanismen besproken die betrokken zouden kunnen zijn bij functionele hersenstimulatie.


Anticonvulsieve en psychotrope effecten van NVS

Marian Majoie, Willem Berfelo, Kim Rijkers, Bert Aldenkamp en Willy Renier.

Nervus vagus stimulatie wordt in Nederland minder toegepast als behandeling van therapieresistente epilepsie dan in de ons omringende landen. Twijfel over de effectiviteit en beperkte kennis van de werkingsmechanismen zijn mogelijk de oorzaak. Hier wordt een overzicht gegeven van de literatuur en wordt de huidige stand van zaken in Nederland besproken.


Diepe hersenstimulatie voor refractaire epilepsie

Paul Boon, Referentiecentrum voor Refractaire Epilepsie & Laboratorium voor Klinische en Experimentele Neurofysiologie, Universitair Ziekenhuis, Gent.

Eerste resultaten laten zien dat diepe hersenstimulatie voor refractaire epilepsie veilig en efficiŽnt kan worden uitgevoerd. Diepe hersenstimulatie is daarom een veelbelovende alternatieve behandeling die aanvallen kan reduceren.