Epilepsie, periodiek voor professionals september 2006

Nederlands onderzoek naar genetica van epilepsie

Gerrit-Jan de Haan, neuroloog, Stichting Epilepsie Instellingen Nederland, Heemstede.

De belangstelling van onderzoekers voor de erfelijkheid van epilepsie is van alle tijden. Hippocrates schreef in zijn monografie over de ĎHeilige ziekteí dat het erfelijk karakter van epilepsie een bewijs vormde voor de aardse, dus nietgoddelijke herkomst van de aandoening. Daarmee hoopte hij het gras weg te maaien voor de voeten van bijgelovigen en spirituele genezers.


MRI bij patiŽnten met medicatie resistente epilepsie

Gťrard de Kort, radioloog, Universitair Medisch Centrum, Utrecht.

MR-beeldvorming is belangrijk bij de evaluatie van patiŽnten met medicatie resistente epilepsie. Bij een structurele laesie is de kans op operatie groter dan zonder laesie. Hier worden de MR-beelden van de meest voorkomende structurele laesies besproken.


Interacties met en door anti-epileptica: mechanismen en gevolgen

Christian Vader, ziekenhuisapotheker, Kempenhaeghe, Heeze en St. Annaziekenhuis, Geldrop.

Geneesmiddelinteracties treden relatief vaak op bij patiŽnten met epilepsie. Een aantal van de farmacokinetische interacties berust op remming of juist inductie van het cytochroom-P450 systeem. Dit systeem draagt zorg voor omzetting van lichaamseigen en lichaamsvreemde stoffen via de lever. De remming dan wel inductie van dit systeem door een interactie kan een verhoging respectievelijk een verlaging van een geneesmiddelspiegel veroorzaken.


Monitoren van bijwerkingen van anti-epileptica

Hans Carpay, neuroloog, Ziekenhuis Gooi-Noord, Blaricum.

De meerderheid van alle gebruikers van anti-epileptica heeft klachten die met de medicatie samenhangen. In de praktijk blijken neurologen hier gemakkelijk aan voorbij te gaan. Het zorgvuldig en actief opsporen van bijwerkingen van anti-epileptica biedt de kans om het resultaat van de behandeling te verbeteren.


Bewegingsstoornissen bij patiŽnten met epilepsie

Iris Knottnerus, AIOS neurologie, Marian Majoie, neuroloog en Wim Weber, neuroloog, academisch ziekenhuis Maastricht en Epilepsiecentrum Kempenhaeghe, Heeze.

Wanneer patiŽnten met epilepsie bewegingsstoornissen vertonen is het de vraag of er sprake is van epileptische manifestaties of van bewegingsstoornissen van andere origine. Dit probleem wordt hier aan de hand van een aantal casus nader toegelicht. Ook wordt een voorstel gedaan voor de diagnostiek en behandeling van deze groep patiŽnten.


Diepe hersenstimulatie voor refractaire epilepsie

Paul Boon, Referentiecentrum voor Refractaire Epilepsie & Laboratorium voor Klinische en Experimentele Neurofysiologie, Universitair Ziekenhuis Gent.

Het doel van diepe hersenstimulatie is het beÔnvloeden van cruciale structuren van het epileptische netwerk. In lijn hiermee is het rechtstreeks stimuleren van de epileptogene zone. Een voorbeeld daarvan is stimulatie van de mediaal temporaal kwab (hippocampus en/of amygdala), die zoals bekend vaak betrokken is bij het ontstaan van refractaire complex partiŽle epilepsie. Hier een verslag van de ervaringen met deze vorm van diepe hersenstimulatie in het Universitair Ziekenhuis Gent.


ĎNiet-epileptische origineí: zeg niet wat het niet is, maar wat het wel is

Gert van Dijk, neuroloog/klinisch neurofysioloog, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden.

Neurologen neigen ertoe wegrakingen alleen te bezien vanuit hun kennis van epilepsie, en lopen daarmee de kans vast te lopen als het niet om epilepsie gaat. Dat is spijtig, want kennis van de differentiŽle diagnose van epilepsie, zoals syncope, hoort ook tot het terrein van de neuroloog. Het volstaat niet om alleen vast te stellen dat de patiŽnt geen epilepsie heeft.


Epilepsie: leven met risicoís

Theo Heisen, maatschappelijk werker, Polikliniek voor Epilepsie Rotterdam, SEIN.

Het leven met de kans op aanvallen is vaak meer belastend dan de aanval zelf. Een risico-inventarisatie met de checklist ĎWonen, epilepsie en risicoí kan mensen bewust maken van de risicoís die ze lopen.


Aanvalssignalering, van belletjes naar pop-ups

Francis Tan, arts, Epilepsiecentrum Kempenhaeghe, Heeze.

Bij bepaalde categorieŽn patiŽnten worden epileptische aanvallen vaak gemist. Er zijn momenteel weinig detectoren die aanvallen betrouwbaar signaleren. Er wordt gezocht naar handzame detectoren, tezamen opgenomen in een multimodaal systeem, met alarm en reactie hierop door een zorgcentrale. Het zal nog enige jaren duren voordat een dergelijk systeem op de markt gebracht wordt.


Alternatieve en complementaire behandeling van epilepsie

Theo Rentmeester, neuroloog, Kempenhaeghe, Heeze.

We spreken van alternatieve behandeling van epilepsie als zij niet behoort tot een algemeen erkend en geÔntegreerd deel van de conventionele reguliere gezondheidszorg (1). Complementaire behandeling duidt op aanvullende nietmedicamenteuze behandeling. Omdat veel patiŽnten niet melden dat ze naast de door de dokter voorgeschreven behandeling een alternatieve of complementaire behandeling volgen en veel dokters er ook nooit naar vragen, is het onduidelijk hoe vaak dit voorkomt.


Richtlijnen Epilepsie geactualiseerd

Frank van Wijck, wetenschapsjournalist.

Recent is de nieuwe richtlijnen Epilepsie goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN). Met 87 paginaís is het wederom een redelijk uitgebreid document geworden. De richtlijnwerkgroep heeft aan de NVN het plan voorgelegd om in de toekomst te komen met een webbased alternatief, dat handzamer is en dat vaker kan worden geactualiseerd.


Epileptologieopleiding van Kempenhaeghe gecertificeerd


Onlangs is de deelopleiding epileptologie van Kempenhaeghe, centrum voor epilepsie en slaap- en waakstoornissen, door de Medisch Specialisten Registratie Commissie (MRSC) erkend als keuzeonderdeel van de neurologieopleiding met als opleider dr. H.J.M. Majoie. Kempenhaeghe is daarmee het eerste categorale ziekenhuis in Nederland dat voor een deelspecialisme deze formele erkenning heeft verkregen.


Primidon weer in de handel, maar voor een hogere prijs

Gerrit-Jan de Haan, neuroloog, voorzitter Nederlandse Liga tegen Epilepsie.

In Nederland gebruiken enkele honderden mensen met epilepsie primidon (Mysolineģ). Het is in de vijftiger jaren van de vorige eeuw ontwikkeld als een verbetering op de toen bestaande medicatie.


Het tijdschrift kunt u hieronder openen

Epilepsie, periodiek voor professionals (september 2006)