Epilepsie, periodiek voor professionals juni 2007

Actueel

Medische criteria voor rijvaardigheid in Europa

Eric Schmedding, neuroloog, Universitair Ziekenhuis van de Vrije Universiteit, Brussel.

De ‘Second Working Group on Epilepsy and Driving’ brengt in 2005 een advies uit aan het Rijbewijs Comité van de Europese Unie met betrekking tot medische criteria die vereist zijn voor het rijbewijs van patiënten met één of meer epileptische aanvallen. Er blijkt behoefte te zijn aan redelijke en eerlijke regelgeving, die acceptabel is voor de verschillende lidstaten en daarmee zou kunnen leiden tot harmonisatie van deze regelgeving.


Wetenschappelijk onderzoek

Hoe plastisch is ons brein?

Onno van Nieuwenhuizen, hoogleraar kinderneurologie, Wilhelmina Kinderziekenhuis, Universitair Medisch Centrum, Utrecht.

Hersenen ‘in ontwikkeling’ hebben het vermogen zich aan te passen, zich in te stellen op veranderingen. Dit blijkt uit het vermogen van kinderen om te leren, bijvoorbeeld om naast de eigen taal ook een tweede taal te leren of om naast het ontwikkelen van standaard motorische functies, als zitten en lopen, ook gespecialiseerde motorische functies te leren, die gebruikt kunnen worden bij het sporten of bij het (leren) bespelen van een muziekinstrument.


Motorische functie na hemisferectomie bij kinderen

Ron van Empelen, kinderfysiotherapeut, Kinderfysiotherapie en Pediatrische Inspanningsfysiologie, Wilhelmina Kinderziekenhuis, Universitair Medisch Centrum, Utrecht.

De meeste kinderen laten, ondanks de effecten van de hemisferectomie, zoals een toegenomen parese en vaak een toename van de tonusstoornis aan de hemiplegische kant, een verbetering zien in het dagelijks functioneren. De motorische ontwikkeling gaat door en volgt de ontwikkelingslijn passend bij de score voor de gangbare motorische testen.


Cognitieve ontwikkeling twee jaar na hemisferectomie

Monique van Schooneveld, gezondheidszorgpsycholoog, Sector Neuropsychologie, Wilhelmina Kinderziekenhuis, Universitair Medisch Centrum, Utrecht.

Medicamenteus moeilijk behandelbare epilepsie kan, mits het begin van de aanvallen unilateraal is, met succes worden behandeld door middel van hemisferectomie. Bij kinderen is het echter de vraag in hoeverre een dergelijke rigoureuze ingreep gevolgen heeft voor de cognitieve ontwikkeling. Sommigen nemen aan dat ‘plasticiteit‘ van jonge hersenen garant staat voor goed herstel. Anderen verwachten echter negatieve gevolgen van vroegtijdige uitschakeling van een hemisfeer.


Functionele MRI en TMS als meetinstrument voor plasticiteit

Suzanne Koudijs, AIOS neurologie, Wilhelmina Kinderziekenhuis, Universitair Medisch Centrum, Utrecht.

In de evaluatie voorafgaand aan epilepsiechirurgie speelt het begrip ‘plasticiteit’ een centrale rol. Bij vroeg ontstaan hersenletsel is van belang in hoeverre hersenfuncties zijn overgenomen door gezond hersenweefsel. Tevens moet worden onderzocht hoe groot de kans is op functieverlies ten gevolge van de operatie én of plastische processen in het brein functieverlies kunnen beperken.


Historische wetenswaardigheden

Over Gastaut en enkele naar hem vernoemde epilepsiesyndromen

Willy Renier, emeritus hoogleraar Epileptologie, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis,
en Paul Eling, universitair hoofddocent, Biologische Psychologie, Radboud Universiteit, Nijmegen.

Henri Gastaut (1915-1995) is een van de meest productieve epileptologen geweest. In dit artikel geven we een kort overzicht van zijn activiteiten en gaan iets meer in op drie syndromen waaraan zijn naam is verbonden: het Lennox- Gastaut syndroom, de fotosensitieve epilepsie en het syndroom met ’hémiconvulsion-hémiplégie-épilepsie’.


Proefschriftbesprekingen

Functionele studies bij familiaire corticale tremor met epilepsie

Marina de Koning-Tijssen, neuroloog, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.

Op 23 november 2006 promoveerde Anne-Fleur van Rootselaar aan de Universiteit van Amsterdam op haar proefschrift, dat de klinische aspecten van familiaire corticale tremor met epilepsie beschrijft. Daarnaast werd functioneel onderzoek verricht naar deze vorm van epilepsie, onder andere door simultane elektromyografische en functionele MRI-registratie van de corticale myoclonieën.


Ingezonden berichten

Interent als informatiebron: niet correct of niet helemaal correct?

Gerrit-Jan de Haan, voorzitter van de Nederlandse Liga tegen Epilepsie, Houten.


Het tijdschrift kunt u hieronder openen

Epilepsie, periodiek voor professionals (juni 2007)