Epilepsie, periodiek voor professionals december 2009

Casuïstiek

Intra-operatieve lokalisatie van het motorische handgebied

Cyrille Ferrier, klinische neurofysiologie, Universitair Medisch Centrum Utrecht.

De patiënt die hier wordt besproken had een rechts frontocentrale focale corticale dysplasie die in de directe nabijheid van de motorische hersenschors lag en onderging resectieve epilepsiechirurgie. Er werden bij deze patiënt twee verschillende methoden toegepast voor intra-operatieve lokalisatie van de motorische functie. De eerste methode, corticale stimulatie (gouden standaard), is tijdrovend en potentieel gevaarlijk. De tweede methode bestaat uit de registratie van taakgerelateerde activiteit, die gemeten kan worden met intra-operatieve elektrocorticografie.


Wetenschappelijk onderzoek

Hoog frequente oscillaties in het diepte-EEG zijn een teken van focale epileptogeniciteit

Maeike Zijlmans, klinische neurofysiologie, Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Hoog frequente oscillaties komen voor in het gebied van de aanvalsfocus in diepte-EEG’s van patiënten met focale epilepsie. Meer en meer wordt er bewijs gevonden dat deze oscillaties een biomarker zijn voor epileptogeniciteit. In Montreal1 werden twee studies gedaan die de volgende hypothesen bevestigden: hoog frequente oscillaties zijn specifiek voor epileptogeen weefsel én vormen een betere indicatie voor de locatie van dat gebied dan ictale en interictale epileptiforme activiteit.


Historische wetenswaardigheden

Broom, het eerste anti-epilepticum

Willy Renier, neurologie-kinderneurologie, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen
en Paul Eling, Donderscentrum voor Cognitie, Radboud Universiteit Nijmegen.

Bij een overzicht van de behandeling van epilepsie vindt men meestal wel een opmerking over broom als eerste medicijn tegen epilepsie. Maar hoe kwam men er op om broom te gaan gebruiken en wie heeft dat dan gedaan? En hoe zou het middel gewerkt kunnen hebben? Onze speurtocht bracht ons naar onvermoede plekken, niet in het minst omdat broom aan een renaissance lijkt te zijn begonnen.


Verantwoorde epilepsiezorg

Evaluatie van kinderen met epilepsie in het Sylvia Tóth Centrum

Ilse Lankhorst en Onno van Nieuwenhuizen, kinderneurologie, Sylvia Tóth Centrum,
Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Het Sylvia Tóth Centrum organiseert een diagnosedag voor kinderen met moeilijk behandelbare epilepsie. Tussen 2001 en 2005 bezochten 158 kinderen deze dag. Bij 12 patiënten (8 procent) kon de diagnose epilepsie niet worden gesteld. Voor 90 procent van de overige 146 patiënten leverde de diagnosedag een additionele bijdrage. Zij werden met een advies terugverwezen naar hun behandelaar, nader geanalyseerd op de afdeling kinderneurologie of verwezen naar de Landelijk Werkgroep Epilepsiechirurgie.


Perspectief op ambulante begeleiding bij epilepsie

Olaf Corten, dienst ambulante begeleiding, onderwijscentrum De Berkenschutse, Heeze.

De ambulante onderwijskundige begeleiding aan leerlingen met epilepsie bestaat sinds 1985 en was een antwoord op de vraag van ouders, neurologen en het regulier onderwijs naar ondersteuning in de ‘thuisnabije’ onderwijssituatie. Momenteel doet de nieuwste onderwijsvernieuwing ‘Passend Onderwijs’ opgang. Wat betekent dit voor de ambulante begeleiding aan leerlingen met epilepsie?


Proefschriftbesprekingen

Nieuwe muismodellen voor testen van hersentumorbehandelingen

Olaf van Tellingen, klinische chemie, Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Amsterdam.

Op 15 april 2009 promoveerde Nienke de Vries aan de Universiteit Utrecht op haar proefschrift ‘Preclinical models to study the impact of the blood-brain barrier in brain tumor chemotherapy’. Zij onderzocht de invloed die de transporteiwitten Abcb1 en Abcg2 hebben op de doordringbaarheid van de bloedhersenbarrière voor farmacia en op hun effectiviteit tegen intracraniële tumoren. Bovendien ontwikkelde zij een nieuw en voor interventiestudies praktisch hanteerbaar muismodel voor een hooggradig glioom.


Balanceren tussen bescherming en risico

Francis Tan, sectorleiding Z&D, Kempenhaeghe, Heeze.

Op 7 juli 2010 is Dineke Vallenga aan de Universiteit van Gent (België) gepromoveerd op het onderwerp ‘Balancing between protection and risk: decision-making about risk in people with epilepsy and intellectual disability’. Centrale leidraad van het proefschrift is het aloude dilemma ‘kiezen tussen een gebroken been omdat je uit de boom bent gevallen of een gebroken hart omdat je niet in de boom mag klimmen’.