Epilepsie, periodiek voor professionals juni 2017

Casuďstiek

Epilepsiediagnostiek en rijgeschiktheid: meer weten schept soms meer vragen dan antwoorden

Luk de Graaf, Mariëlle Vlooswijk, Gerrit-Jan de Haan

 

Voor mensen met risicovolle beroepen als vrachtwagenchauffeur kunnen onverwachte bevindingen bij aanvullend
onderzoek grote consequenties hebben. Op voorhand moet worden afgewogen of een verwijzing of aanvullend onderzoek
de openstaande vragen kan beantwoorden of dat het onderzoek overwegend ‘ter geruststelling’ wordt aangevraagd.
Betrek bij die overweging de mogelijkheid van onverwachte bevindingen, die de diagnose niet verhelderen, maar
grote gevolgen kunnen hebben voor betrokkene.

Voor mensen met risicovolle beroepen als vrachtwagenchauffeur kunnen onverwachte bevindingen bij aanvullend onderzoek grote consequenties hebben. Op voorhand moet worden afgewogen of een verwijzing of aanvullend onderzoek de openstaande vragen kan beantwoorden of dat het onderzoek overwegend ‘ter geruststelling’ wordt aangevraagd. Betrek bij die overweging de mogelijkheid van onverwachte bevindingen, die de diagnose niet verhelderen, maar grote gevolgen kunnen hebben voor betrokkene.

 


Wetenschappelijk onderzoek

Op zoek naar de epileptogene zone

Pauly Ossenblok, Maeike Zijlmans

 

Epilepsiechirurgie is de enige behandeling die de epilepsie
van patiënten met een focale epilepsiehaard (lokalisatiegebonden
epilepsie) kan genezen. De succeskans van deze
operaties, oftewel de kans op aanvalsvrijheid, wordt voor
een belangrijk deel bepaald door de nauwkeurigheid waarmee
het epileptogene hersengebied kan worden gelokaliseerd
en de randen van het pathologische weefsel worden
afgegrensd.

Epilepsiechirurgie is de enige behandeling die de epilepsievan patiënten met een focale epilepsiehaard (lokalisatiegebonden epilepsie) kan genezen. De succeskans van deze operaties, oftewel de kans op aanvalsvrijheid, wordt voor een belangrijk deel bepaald door de nauwkeurigheid waarmee het epileptogene hersengebied kan worden gelokaliseerd en de randen van het pathologische weefsel worden afgegrensd.

 


Identificeren en ontrafelen van epileptische netwerken

Pauly Ossenblok, Albert Colon, Jan de Munk

 

Epilepsie wordt meer en meer gezien als een netwerkaandoening. Het concept van epilepsie als netwerkaandoening
roept extra vragen op. Bijvoorbeeld: zijn er patiënt-specifieke netwerken te onderscheiden, hoe is dat netwerk in beeld
te brengen en welk onderdeel van het netwerk moet aangepakt worden om de patiënt aanvalsvrij te krijgen? In deze bijdrage
wordt uitgelegd dat door EEG en functionele MRI te combineren, antwoord gegeven kan worden op deze vragen.

Epilepsie wordt meer en meer gezien als een netwerkaandoening. Het concept van epilepsie als netwerkaandoening roept extra vragen op. Bijvoorbeeld: zijn er patiënt-specifieke netwerken te onderscheiden, hoe is dat netwerk in beeld te brengen en welk onderdeel van het netwerk moet aangepakt worden om de patiënt aanvalsvrij te krijgen? In deze bijdrage wordt uitgelegd dat door EEG en functionele MRI te combineren, antwoord gegeven kan worden op deze vragen.

 


Netwerkinteracties van interictale epileptiforme ontladingen gemeten met diepte-elektroden

Stephan Meesters, Pauly Ossenblok, Albert Colon, Louis Wagner, Paul Boon, Olaf Schijns, Luc Florack, Andrea Fuster

 

De standaard klinische beoordeling van het EEG gemeten met diepte-elektroden richt zich voornamelijk op aanvalsactiviteit.
Dit EEG bevat echter veelvuldig interictale epileptiforme ontladingen, die gekenmerkt worden door een
complex spatiotemporeel patroon. In deze bijdrage wordt een kwantitatieve analyse gepresenteerd die dergelijke
complexe ontladingen groepeert en lokaliseert1. Dit blijkt extra informatie te bieden die bepalend kan zijn voor de
operatiestrategie.

De standaard klinische beoordeling van het EEG gemeten met diepte-elektroden richt zich voornamelijk op aanvalsactiviteit. Dit EEG bevat echter veelvuldig interictale epileptiforme ontladingen, die gekenmerkt worden door een complex spatiotemporeel patroon. In deze bijdrage wordt een kwantitatieve analyse gepresenteerd die dergelijke complexe ontladingen groepeert en lokaliseert. Dit blijkt extra informatie te bieden die bepalend kan zijn voor deoperatiestrategie.

 


Single pulse elektrische stimulatie bij prechirurgische evaluatie

Geertjan Huiskamp

 

Door kleine, kortdurende stroompulsen direkt op de cortex toe te dienen kunnen uit de respons hierop verbindingen
worden afgeleid tussen gebieden en eigenschappen van het onderliggende weefsel. Bij patiënten met focale epilepsie
levert deze techniek waardevolle informatie op over het aanvalsfocus. In deze bijdrage meer uitleg over deze techniek
en presentatie van het resultaat van de toepassing hiervan.

Door kleine, kortdurende stroompulsen direkt op de cortex toe te dienen kunnen uit de respons hierop verbindingen worden afgeleid tussen gebieden en eigenschappen van het onderliggende weefsel. Bij patiënten met focale epilepsie levert deze techniek waardevolle informatie op over het aanvalsfocus. In deze bijdrage meer uitleg over deze technieken presentatie van het resultaat van de toepassing hiervan.

 


Proefschriftbesprekingen

Prikkelbare hersenen en de EGEL-studie

Gerhard Visser

 

Door kleine, kortdurende stroompulsen direkt op de cortex toe te dienen kunnen uit de respons hierop verbindingen
worden afgeleid tussen gebieden en eigenschappen van het onderliggende weefsel. Bij patiënten met focale epilepsie
levert deze techniek waardevolle informatie op over het aanvalsfocus. In deze bijdrage meer uitleg over deze techniek
en presentatie van het resultaat van de toepassing hiervan.

Op 27 juli 2016 is Prisca Bauer, research fellow bij Stichting Epilepsie Instellingen Nederland, gepromoveerd op het

proefschrift ‘Dynamics of brain states and cortical excitability in paroxysmal neurological conditions’ aan University

College London. Voor haar proefschrift deed Prisca Bauer onderzoek naar de prikkelbaarheid van de hersenen bij

mensen met epilepsie en migraine.

 


De rol van de bloed-hersenbarričre bij medicatie-resistente epilepsie

Jaap Reijneveld

 

Femke Froklage promoveerde op 1 juli 2016 aan de faculteit der Geneeskunde van het VU Medisch Centrum te
Amsterdam op het proefschrift ‘The role of the blood-brain barrier in drug resistance and central neurotoxicity’ 1
De promovendus onderzocht met behulp van beeldvorming wat de rol is van P-glycoproteine pompen bij refractaire
epilepsie.

Femke Froklage promoveerde op 1 juli 2016 aan de faculteit der Geneeskunde van het VU Medisch Centrum te Amsterdam op het proefschrift ‘The role of the blood-brain barrier in drug resistance and central neurotoxicity’. De promovendus onderzocht met behulp van beeldvorming wat de rol is van P-glycoproteine pompen bij refractaire epilepsie.

 


Hoogfrequente oscillaties en epilepsiechirurgie

Maeike Zijlmans

 

Op 20 oktober 2016 is Maryse van ’t Klooster gepromoveerd op het proefschrift ‘High frequency oscillations and
epilepsy surgery’ aan de Universiteit Utrecht1. Het proefschrift van Maryse van ‘t Klooster legt een basis voor het daadwerkelijke
klinische gebruik van hoogfrequente oscillaties in het intra-operatieve elektro-cortico-gram ter afgrenzing
van het epileptogene weefsel, om hiermee de kans op aanvalsvrijheid na epilepsiechirurgie te vergroten.

Op 20 oktober 2016 is Maryse van ’t Klooster gepromoveerd op het proefschrift ‘High frequency oscillations and epilepsy surgery’ aan de Universiteit Utrecht1. Het proefschrift van Maryse van ‘t Klooster legt een basis voor het daadwerkelijke klinische gebruik van hoogfrequente oscillaties in het intra-operatieve elektro-cortico-gram ter afgrenzing van het epileptogene weefsel, om hiermee de kans op aanvalsvrijheid na epilepsiechirurgie te vergroten.


Epilepsie, periodiek voor professionals (juni 2017)

Klik hier...