Epilepsie, periodiek voor professionals maart 2016

Casuïstiek

Trillen van de benen: bewegingsstoornis of epilepsie?

Anne-Fleur van Rootselaar, Edwin Blok en Marinus Vermeulen

 

De hier beschreven casus illustreert het raakvlak tussen bewegingsstoornissen en epilepsie. Naast een goede anamnese en neurologisch onderzoek kan een simultaan onderzoek van hersen- en spieractiviteit met provocatie van de verschijnselen helpen bij de differentiatie tussen deze ziektebeelden.


Wetenschappelijk onderzoek

Febriele convulsies en temporaalkwabepilepsie

Ann Swijsen en Elke Clynen

 

Febriele convulsies zijn het meest voorkomende convulsietype bij kinderen tussen zes maanden en zes jaar oud.
Tevens worden febriele convulsies in verband gebracht met de latere ontwikkeling van temporaalkwabepilepsie. Deze
bijdrage geeft een beknopt overzicht van drie onderzoeken die het proces van epileptogenese in een diermodel van
febriele convulsies bestuderen.

Febriele convulsies zijn het meest voorkomende convulsietype bij kinderen tussen zes maanden en zes jaar oud. Tevens worden febriele convulsies in verband gebracht met de latere ontwikkeling van temporaalkwabepilepsie. Deze bijdrage geeft een beknopt overzicht van drie onderzoeken die het proces van epileptogenese in een diermodel vanfebriele convulsies bestuderen.


Historische wetenswaardigheden

John Russell Reynolds’ bijdrage aan de opvattingen over epilepsie

Paul Eling en Willy Renier

 

In het midden van de negentiende eeuw zijn in Engeland belangrijke stappen gezet in de theorievorming rond epilepsie.
In een eerdere bijdrage bespraken we het werk van Robert Todd. De climax van die ontwikkeling wordt gevormd door
het werk van John Hughlings Jackson, maar de link tussen de oudere ideeën over epilepsie en de ‘moderne’ visie van
Jackson werd gelegd door John Russell Reynolds.

In het midden van de negentiende eeuw zijn in Engeland belangrijke stappen gezet in de theorievorming rond epilepsie. In een eerdere bijdrage bespraken we het werk van Robert Todd. De climax van die ontwikkeling wordt gevormd door het werk van John Hughlings Jackson, maar de link tussen de oudere ideeën over epilepsie en de ‘moderne’ visie van Jackson werd gelegd door John Russell Reynolds.


Verantwoorde epilepsiezorg

Evaluatie poliklinische epilepsiezorg in het MUMC+: kwaliteitsindicatoren 'richtlijn Epilepsie'

Jeske Nelissen, Rob Rouhl en Mariëlle Vlooswijk

 

Deze studie brengt in kaart in hoeverre de poliklinische epilepsiezorg in het Maastricht Universitair Medisch Centrum
(MUMC+) voldoet aan de kwaliteitsindicatoren van de nieuwe ‘richtlijn Epilepsie’. Er blijken verschillen te bestaan
tussen epileptologen en niet-epileptologen voor wat betreft de verslaglegging en correspondentie aan huisartsen.
Weinig dossiers voldoen volledig aan de kwaliteitscriteria. Er wordt een plan van aanpak geformuleerd om de richtlijn
beter te implementeren.

Deze studie brengt in kaart in hoeverre de poliklinische epilepsiezorg in het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) voldoet aan de kwaliteitsindicatoren van de nieuwe ‘richtlijn Epilepsie’. Er blijken verschillen te bestaan tussen epileptologen en niet-epileptologen voor wat betreft de verslaglegging en correspondentie aan huisartsen. Weinig dossiers voldoen volledig aan de kwaliteitscriteria. Er wordt een plan van aanpak geformuleerd om de richtlijnbeter te implementeren.


Proefschriftbesprekingen

Cognitie en cognitieve veranderingen bij kinderen met epilepsie

Paul Augustijn

 

Op 7 oktober 2015 promoveerde neuropsycholoog Loretta van Iterson aan de Universiteit van Amsterdam op het
proefschrift ‘Cognitive patterns in Paediatric Epilepsy’1. Zij onderzocht vanuit verschillende invalshoeken cognitieve
patronen bij kinderen met epilepsie.

Op 7 oktober 2015 promoveerde neuropsycholoog Loretta van Iterson aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift ‘Cognitive patterns in Paediatric Epilepsy’. Zij onderzocht vanuit verschillende invalshoeken cognitieve patronen bij kinderen met epilepsie.


Geheugen na epilepsiechirurgie in de kindertijd

Aag Jennekens-Schinkel

 

Op 7 juli 2015 promoveerde Joost Meekes aan de Universiteit van Utrecht op het proefschrift ‘Memory after epilepsy
surgery in children’1. Hij onderzocht vanuit verschillende invalshoeken de effecten van epilepsiechirurgie op
geheugen en leren.

Op 7 juli 2015 promoveerde Joost Meekes aan de Universiteit van Utrecht op het proefschrift ‘Memory after epilepsysurgery in children’. Hij onderzocht vanuit verschillende invalshoeken de effecten van epilepsiechirurgie op geheugen en leren.


Ingezonden berichten

Patiëntenversie van ‘richtlijn Epilepsie’

Redactie ‘Epilepsie’

 

De ‘richtlijn Epilepsie’, uitgegeven door de Nederlandse
Vereniging voor Neurologie, bevat aanbevelingen en
instructies voor artsen betreffende de diagnose en behandeling
van epilepsie. De richtlijn is te vinden op de site
van de vereniging, zie: http://epilepsie.neurologie.nl.
Sinds najaar 2015 bestaat er een patiëntenversie van deze
richtlijn. Ook deze patiëntenuitgave staat op de hiervoor
genoemde site.

De ‘richtlijn Epilepsie’, uitgegeven door de NederlandseVereniging voor Neurologie, bevat aanbevelingen en instructies voor artsen betreffende de diagnose en behandeling van epilepsie. De richtlijn is te vinden op de site van de vereniging, zie: http://epilepsie.neurologie.nl. Sinds najaar 2015 bestaat er een patiëntenversie van deze richtlijn. Ook deze patiëntenuitgave staat op de hiervoor genoemde site.


Erratum

Redactie 'Epilepsie'

 

2015: ‘Kosteneffectiviteit van het ketogeendieet en van nervus vagus stimulatie’, pagina 15) is per abuis figuur 3 op
pagina 18 verkeerd afgedrukt.

In het artikel van Reina de Kinderen et al. (Epilepsie, Periodiek voor professionals, jaargang 13, nummer 3, september 2015: ‘Kosteneffectiviteit van het ketogeendieet en van nervus vagus stimulatie’, pagina 15) is per abuis figuur 3 op pagina 18 verkeerd afgedrukt.


Epilepsie, periodiek voor professionals (maart 2016)

Klik hier om het tijdschrift te openen.