Epilepsie, periodiek voor professionals september 2013

Casu´stiek

Nervus vagus stimulatie bij medicijnresistente epilepsie

Ilse Vosman en Gerard Hageman

In Nederland zijn op dit moment bijna duizend kinderen en volwassenen met medicijnresistente epilepsie behandeld met een nervus vagus stimulator. Er is nu meer dan tien jaar ervaring met deze methode van behandeling en deze ervaring is vastgelegd in het ‘Handboek Nervus Vagus Stimulatie’. Aan de hand van twee casus wordt de rol van nervus vagus stimulatie in de dagelijkse praktijk beschreven.


Wetenschappelijk onderzoek

Antistoffen als oorzaak voor epilepsie

Maarten Titulaer

Recent zijn er verscheidene nieuwe behandelbare oorzaken van epilepsie als gevolg van een hersenontsteking ontdekt. Hoe vaak patiënten met epilepsie zonder aanvullende kenmerken van een hersenontsteking antistoffen hebben, is echter onbekend. Duidelijkheid hierover is echter wel gewenst gezien de mogelijke behandelconsequenties. In deze bijdrage zijn de ontwikkelingen, maar ook de onzekerheden op een rij gezet en wordt het onderzoek beschreven dat antwoord moet geven op de nog bestaande vragen.


Historische wetenswaardigheden

Het Montreal Neurological Institute, een historische plaats

Paul Eling en Willy Renier

Juni 2013 werd het 30e International Epilepsy Congress gehouden in Montreal, een van de beroemdste plekken in de geschiedenis van de epilepsie. Het Montreal Neurological Institute is nu bijna tachtig jaar oud en een belangrijk deel van zijn geschiedenis valt samen met leven en werken van Wilder Penfield, de oprichter van het instituut.


Verantwoorde epilepsiezorg

Transitiepolikliniek voor adolescenten met epilepsie

Anton de Louw en Bert Aldenkamp

Bij kinderen met epilepsie kunnen zich bij de overgang (transitie) naar volwassenheid tal van problemen voordoen. Hoewel er geen wetenschappelijk bewijs bestaat, zijn er aanwijzingen dat multidisciplinaire behandeling in een transitiepolikliniek kan leiden tot betere resultaten. In deze bijdrage wordt een pilotproject beschreven met 48 jongeren met epilepsie die in een transitiepolikliniek werden begeleid.


Proefschriftbesprekingen

Ontsteking en stimulatie

Govert Hoogland

Op 7 december 2012 promoveerde Marlien Aalbers aan de Universiteit Maastricht op het proefschrift ‘Inflammation & Stimulation’1. Aalbers onderzocht hersenweefsel van dieren en patiënten met epilepsie op aanwijzingen voor een ontsteking als onderliggend pathofysiologisch mechanisme. Als mogelijke behandeling hiervan is gekeken naar het effect van nervus vagus stimulatie op de concentratie van ontstekingsfactoren in het bloed.


Combineer EEG en fMRI voor preoperatief onderzoek van lokalisatiegebonden epilepsie

Pauly Ossenblok en Jan de Munck

Op 10 januari 2013 promoveerde Petra van Houdt op het proefschrift ‘Simultaneous EEG and functional MRI: A noninvasive tool in the presurgical evaluation of focal epilepsy’1 aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. De combinatie van EEG en functionele MRI voorspelt de oorsprong en het spreidingspatroon van de epileptische ontladingen (het zogenaamde epileptische netwerk). Uit de overeenkomst met intracraniëel onderzoek en met de uitkomst van de operatie blijkt dat deze techniek van belang is voor de prechirurgische diagnostiek van epilepsie.


Epilepsie, periodiek voor proffesionals (september 2013)

Epilepsie, periodiek voor professionals (september 2013)

Dynamische richtlijn diagnostiek en behandeling van epilepsie

Marian Majoie

De nieuwe richtlijn diagnostiek en behandeling van epilepsie (richtlijn Epilepsie) is toegesneden op de wensen van de moderne generatie van richtlijngebruikers: snellere updates, betere toegankelijkheid en meer mogelijkheden voor inbreng van patiënten en patiëntenverenigingen.


Epilepsie, periodiek voor professionals (september 2013)

Klik hier om het tijdschrift te openen