Epilepsie, periodiek voor professionals september 2012

De Landelijke Werkgroep Epilepsiechirurgie in beweging

Renť Debets

De Landelijke Werkgroep Epilepsiechirurgie is een multidisciplinair platform voor de beoordeling van de mogelijkheid van epilepsiechirurgie. Deze zorg is zeer gespecialiseerd en vindt in Nederland plaats in drie epilepsiechirurgische centra. De kosten voor de diagnostiek en behandeling zijn aanzienlijk, hetgeen reden is om in onderlinge afstemming een keuze te maken voor de juiste diagnostiek en chirurgische procedure.


De insula is geen terra incognita meer in de epilepsiechirurgie

Albert Colon, Louis Wagner, Paul Hofman, Jim Dings en Olaf Schijns.

De insula was tot enkele jaren geleden een gebied waar men zich bij epilepsiechirurgie niet aan waagde. Redenen hiervoor waren de complexiteit van de aanvallen (de insula werd beschouwd als de grote 'imitator' van aanvallen) en de moeilijk in te schatten functies in dit gebied. Met de komst van stereo-EEG is hier verandering in gekomen.


Intracranieel EEG met elektrodegrids

Frans Leijten

Sinds 1999 worden in het Universitair Medisch Centrum Utrecht intracraniŽle EEG-registraties met elektrodegrids gedaan bij een selectie van patiŽnten met moeilijk behandelbare epilepsie. Elektrodegrids worden geplaatst op de hersenschors. Dit onderzoek maakt veilige hersenoperaties mogelijk zonder of met minimaal functieverlies. Er zijn inmiddels bijna 90 van dergelijke registraties gedaan. De indicatie wordt gesteld door de Landelijke Werkgroep

Epilepsiechirurgie.


Heeft de Wadatest nog toekomst?

Willem Alpherts

De Wadatest was lang de gouden standaard bij de bepaling van hemisfeerdominantie en het risico op globale amnesie na epilepsiechirurgie. Sinds tien jaar worden steeds meer nieuwe methoden gebruikt, zonder invasief risico. Gaat de Wadatest nu verdwijnen of kleven er aan de nieuwlichters ook bezwaren?


Voorspellen van visueel functieverlies door epilepsiechirurgie

Bart ter Haar Romeny, Chantal Tax, Remco Duits, Anna Vilanova, Colin Jacobs, Paul Hofman, Louis Wagner, Albert Colon en Pauly Ossenblok

Bij epilepsiechirurgie betreffende de temporaalkwab, de occipitaalkwab of functionele hemisferectomie zal steeds de vraag beantwoord moeten worden: wat betekent dit voor de visuele functies van de patiŽnt? De meest voor de hand liggende methode om de visuele hersengebieden te identificeren is functionele MRI. Om visueel functieverlies te

voorkomen kan het echter ook noodzakelijk zijn om de visuele banen in beeld te brengen. Dit kan met behulp van diffusie-gewogen tractografie.


De waarde van MEG binnen de preheelkundige evaluatie

Evelien Carette

Op 25 november 2011 vond de verdediging van het proefschrift ĎDe optimalisatie van de preheelkundige evaluatie bij patiŽnten met refractaire epilepsieí plaats aan de Universiteit van Gent. In dit promotieonderzoek werd gezocht naar de toevoegende waarde van magnetoencephalografie binnen het bestaande preheelkundig evaluatie protocol. Het

onderzoek heeft uitgewezen dat de beschikbaarheid van magnetoencephalografie binnen het protocol het beleid voor ťťn op de vijf patiŽnten kan beÔnvloeden waardoor uiteindelijk meer patiŽnten in aanmerking komen voor epilepsiechirurgie.


Twee patiŽnten met frontale epilepsie, mťt en zonder MRI-afwijkingen

Al de Weerd en Renate van Regteren

Er worden twee patiŽnten besproken die allebei epilepsiechirurgie hebben ondergaan. Beide patiŽnten zijn bekend met frontaalkwabepilepsie. De ene patiŽnt heeft een duidelijke MRI-afwijking en de andere niet. Beide patiŽnten werden voorafgaande aan de operatie uitgebreid onderzocht. Na de operatie zijn beide patiŽnten aanvalsvrij.


Cognitieve veranderingen na epilepsiechirurgie

Marc Hendriks

Het doel van epilepsiechirurgie is het onder controle krijgen van medicamenteus slecht behandelbare aanvallen, met minimale schadelijke neveneffecten, zodat de kwaliteit van leven verbetert. Veelal blijkt pas na operatie dat er cognitieve veranderingen zijn. Hier wordt de methodologie voor het voorspellen van cognitieve veranderingen en de relatie tussen de objectief te meten veranderingen met neuropsychologische diagnostiek en de subjectief ervaren veranderingen van de patiŽnt besproken.


Ketenzorg door de verpleegkundig specialist in het epilepsiechirurgietraject

Annette Hospes, Janine Ophorst en Ruby Soekhoe

De verpleegkundig specialist heeft in de begeleiding van patiŽnten die in aanmerking komen voor epilepsiechirurgie een centrale rol. Niet alleen is zij (gedeeltelijk) verantwoordelijk voor de uitgebreide informatieverstrekking, maar zij kan ook de patiŽnt begeleiden gedurende alle fasen van het traject. Zij kan complicaties vroegtijdig signaleren en door haar intensieve samenwerking met andere disciplines de benodigde extra ondersteuning en behandeling geven.


Toepassing van e-health ondersteunt zelfmanagement bij epilepsie

Loes Leenen

Meer aandacht en meer instrumenten voor zelfmanagement van de patiŽnt kunnen bijdragen aan behoud van kwaliteit van zorg. Zelfmanagement gaat uit van de eigen kracht van de patiŽnt en grijpt in op de negatieve effecten van chronisch ziek zijn, zoals het inleveren van autonomie waardoor een gevoel van afhankelijkheid en machteloosheid ontstaat. De patiŽnt leert zelf doelen te stellen voor zijn zorg en hierin een actieve rol te spelen. E-health-toepassingen

zijn een middel om zelfmanagement te ondersteunen.


Het tijdschrift kunt u hieronder openen

Epilepsie, periodiek voor professionals (maart 2011)