ANBI

De Nederlandse Liga tegen Epilepsie is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling wordt alleen aangewezen als ANBI als zij zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Daarnaast moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie over ANBI's.


naam:
Nederlandse Liga tegen Epilepsie


doelstelling:

Een van de speerpunten van de Nederlandse Liga tegen Epilepsie is het stimuleren van en informeren over wetenschappelijk onderzoek naar epilepsie.


fiscaal nummer/ RSIN:
8161 19 119 


contactgegevens:
U kunt met ons opnemen via

Nederlandse Liga tegen Epilepsie 
Postbus 270 
3990 GB  HOUTEN 
telefoon 030 63 440 63 
e-mail: info@epilepsieliga.nl

 

beloningsbeleid:

N.v.t.