Harry Meinardi proefschriftprijs

Tot en met 2017 werd eens per twee jaar de Harry Meinardi Proefschriftprijs uitgereikt door de Nederlandse Liga tegen Epilepsie en het Epilepsiefonds. Aan deze prijs was de naam verbonden van wijlen prof. dr. Harry Meinardi vanwege zijn grote verdiensten op het gebied van kennis en behandeling van epilepsie.

De prijs werd om het jaar toegekend aan een promovendus die een baanbrekend en wetenschappelijk hoogstaand proefschrift had gepubliceerd. Ingezonden proefschriften werden beoordeeld door een commissie van drie leden op wetenschappelijk niveau, oorspronkelijkheid, innovatief gehalte en betekenis voor mensen met epilepsie. 

De eerste Harry Meinardi Proefschriftprijs werd op 28 mei 2010 uitgereikt aan dr. Erwin van Vliet. Op 8 juni 2012 werd de prijs uitgereikt aan dr. Maeike Zijlmans. Op 11 maart 2015 ging de prijs ex aequo naar dr. Hilde Braakman en dr. Maarten Vaessen en in 2017 mocht Kim Boshuisen de prijs in ontvangst nemen. Vanwege teruglopende belangstelling is de Harry Meinardi Proefschriftprijs in 2019 stopgezet.